Historia

En gård med gamla anor

Bockebodagårdens historia går långt tillbaka i tiden, vilket bevisas i de gamla kyrkoarkiven. Första gången gården omnämns är i Lunds domkyrkoarkiv på 1100-talet. År 1182 fick nunneklostret i Vä gården i gåva av Kung Valdemar.      Biskop Absalon vid Lunds Domkyrka skickade några av dessa nunnor för att sköta och leva på Bockebodagården.


Gården förblev så nunnebostad under lång tid framöver och i den gamla ruinen, som fortfarande finns kvar, låg en gång nunnornas bryggeri. I bryggeriet framställdes öl från humleodlingarna på gården.Rester från den gamla landsvägen, som passerade precis vid gårdsplanen, finns kvar än idag.Vid ett senare tillfälle då Bockebodagården omnämns i skrift är Christian IV:s fundationsbrev 1614, då Kristianstad övertog gården från Vä.


Under 1800-talet användes Bockebodagården som borgmästarbostad till Kristianstad. Byggnaderna renoverades och fick det utseende de har idag.


1978 var gården fortfarande i kommunens ägo och i så dåligt skick att den egentligen skulle rivas. En privatperson köpte då gården och lät totalrenovera den, och räddade på så vis många års historia till senare generationer.